Predstavitev proizvodnje preko video vsebin

Namen operacije je predstavitev proizvodnje preko video vsebin tujim strankam, katere imajo trenutno omejen dostop zaradi pandemije.

Skupaj operacija: 7.140,00 eur

Višina zaprošene subvencije: 4.998,00 eur

Cilji operacije: predstavitev proizvodnje poslovnim partnerjem iz tujine in predstavitev proizvodnje novim potencialnim kupcom

Rezultati operacije: Z novimi video vsebinami lažje predstavimo podjetje in poslovne partnerje prepričamo, da naša proizvodja zadostuje vsem standardom.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje
digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj«

www.eu-skladi.si