Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)« s projektom: »Gradnja proizvodno razvojnega centra« v obdobju od maja 2022 do maja 2025. Namen investicije je vzpostaviti moderno in razvojno naravnano podjetje z lastno proizvodnjo, ki bo usmerjena v zeleno, digitalno, Industrijo 5.0. z upoštevanjem vseh treh trajnostnih stebrov: družbeni, okoljski in finančni.

ErgoPharma pripravlja investicijo v razširitve obstoječih proizvodnih kapacitet na lokaciji Gaji 1 ter gradnjo novega proizvodnega obrata v Velenju obrtna cona stara vas. Na lokaciji Gaji 1 želi razširiti proizvodne kapacitete na liniji trdih želatinastih kapsul z dodatnim novim kapsulirnim strojem ter novo polnilno linijo za polnjenje tekočin. Na lokaciji Velenje obrtna cona Stara vas želi zgraditi objekt za proizvodnjo izdelkov v obliki prahov polnjenih v kontejnerje in prahov ter tekočin polnjenih v eno-dozacijske vrečke.

S postavitvijo nove proizvodnje hale bo podjetje nabavilo visokotehnološko opremo, ki ustreza vsem smernicam BAT tehnologije.

Skupna vrednost projekta znaša 6.751.419,54 EUR. Pogodbena vrednost v obliki subvencije znaša 2.299.823,71
EUR.

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.
Povezava na portal evropskasredstva.si.

Predstavitev proizvodnje preko video vsebin

Namen operacije je predstavitev proizvodnje preko video vsebin tujim strankam, katere imajo trenutno omejen dostop zaradi pandemije.

Skupaj operacija: 7.140,00 eur

Višina zaprošene subvencije: 4.998,00 eur

Cilji operacije: predstavitev proizvodnje poslovnim partnerjem iz tujine in predstavitev proizvodnje novim potencialnim kupcom

Rezultati operacije: Z novimi video vsebinami lažje predstavimo podjetje in poslovne partnerje prepričamo, da naša proizvodja zadostuje vsem standardom.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje
digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj«

www.eu-skladi.si